φροντιστηριο θεσσαλονικη πανοραμα εσπα
programma spoudwn

Προγραμμα σπουδων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α' γυμνασίου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας δύο ώρες το μήνα με παρουσιάσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, διαδραστικά παιχνίδια και ενίσχυση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Νέα Ελληνικά 3
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 3
ΣΥΝΟΛΟ 8
β' γυμνασίου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας δύο ώρες το μήνα με παρουσιάσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, διαδραστικά παιχνίδια και ενίσχυση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Νέα Ελληνικά 3
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 3
Φυσική - Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 10
γ' γυμνασίου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας δύο ώρες το μήνα με παρουσιάσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, διαδραστικά παιχνίδια και ενίσχυση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Νέα Ελληνικά 3
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 3
Φυσική - Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 10

ΛΥΚΕΙΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α' λυκείου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας 2 ώρες κάθε μήνα αφιερωμένες στην παραγωγή κειμένου και σε γλωσσικές ασκήσεις!

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Γραμματική-Συντακτικό 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 14
β΄ λυκείου

Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, σας παρέχουμε δύο επιπλέον ώρες κάθε εβδομάδα στις οποίες ασχολούμαστε με την ύλη της Γ Λυκείου (Λατινικά και Ιστορία)

Νεοελληνική Γλώσσα 3
Γραμματική-Συντακτικό 2
Αδίδακτο κείμενο 2
Διδαγμένο 2
Άλγεβρα 2

ΣΥΝΟΛΟ 11
γ' λυκείου

Δωρεάν τα θερινά μαθήματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον γίνει εγγραφή και για το χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων

Νεοελληνική Γλώσσα 3
Αρχαία Ελληνικά 4
Γραμματική-Συντακτικό 2
Ιστορία 3
Λατινικά 3
ΣΥΝΟΛΟ 15
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α' λυκείου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας 2 ώρες κάθε μήνα αφιερωμένες στην παραγωγή κειμένου και σε γλωσσικές ασκήσεις!

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Γραμματική-Συντακτικό 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 14
β΄ λυκείου

Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, σας παρέχουμε δύο επιπλέον ώρες κάθε εβδομάδα στις οποίες ασχολούμαστε με την ύλη της Γ Λυκείου (Χημεία)

Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Άλγεβρα 2
Χημεία γ' λυκείου 2

ΣΥΝΟΛΟ 12
γ' λυκείου

Δωρεάν τα θερινά μαθήματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον γίνει εγγραφή και για το χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων

Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 3

ΣΥΝΟΛΟ 15

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α' λυκείου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας 2 ώρες κάθε μήνα αφιερωμένες στην παραγωγή κειμένου και σε γλωσσικές ασκήσεις!

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Γραμματική-Συντακτικό 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 14
β΄ λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά 3
Α.Ο.Θ. 1
Α.Ε.Π.Π. 1
Άλγεβρα 2

ΣΥΝΟΛΟ 10
γ' λυκείου

Δωρεάν τα θερινά μαθήματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον γίνει εγγραφή και για το χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων

Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά 5
Α.Ο.Θ. 2
Α.Ε.Π.Π. 2

ΣΥΝΟΛΟ 12

φροντιστήριο θεσσαλονίκηφροντιστήριο θεσσαλονίκηφροντιστήριο θεσσαλονίκηφροντιστήριο θεσσαλονίκηφροντιστήριο θεσσαλονίκη