Οδηγός Σταδιοδρομίας
programma spoudwn

Προγραμμα σπουδων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α' γυμνασίου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας δυο Σάββατα το μήνα παραγωγή λόγου και ενίσχυση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Νέα Ελληνικά 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 3
Οδύσσεια 1
Παραγωγή λόγου(2 Σάββατα το μήνα) 1
ΣΥΝΟΛΟ 9
β' γυμνασίου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας δυο Σάββατα το μήνα παραγωγή λόγου και ενίσχυση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Νέα Ελληνικά 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Ιλιάδα 1
Παραγωγή λόγου(2 Σάββατα το μήνα) 1
ΣΥΝΟΛΟ 10
γ' γυμνασίου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας δυο Σάββατα το μήνα παραγωγή λόγου και ενίσχυση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Νέα Ελληνικά 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Ελένη 1
Παραγωγή λόγου(2 Σάββατα το μήνα) 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

ΛΥΚΕΙΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α' λυκείου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας 2 ώρες κάθε μήνα αφιερωμένες στην παραγωγή κειμένου και σε γλωσσικές ασκήσεις!

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Γραμματική-Συντακτικό 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 14
β' λυκείου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας 2 ώρες κάθε μήνα αφιερωμένες στην παραγωγή κειμένου και σε γλωσσικές ασκήσεις!

Αλγεβρα 2
Έκφραση-Έκθεση 2
Λατινικά 2
Γραμματική-Συντακτικό 2
Διδαγμένο Κείμενο/Αδίδακτο Κείμενο 2
ΣΥΝΟΛΟ 10
γ' λυκείου

Δωρεάν τα θερινά μαθήματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον γίνει εγγραφή και για το χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική λογοτεχνία 1
Διδαγμένο κείμενο 2
Αδίδακτο κείμενο 2
Γραμματική-Συντακτικό 2
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία 2
ΣΥΝΟΛΟ 13

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α' λυκείου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας 2 ώρες κάθε μήνα αφιερωμένες στην παραγωγή κειμένου και σε γλωσσικές ασκήσεις!

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Γραμματική-Συντακτικό 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 14
β΄ λυκείου

Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, σας παρέχουμε δύο επιπλέον ώρες κάθε εβδομάδα στις οποίες ασχολούμαστε με την ύλη της Γ Λυκείου (Χημεία)

Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Φυσική Β-Γ Λυκ. 2
Μαθηματικά Β-Γ Λυκ. 2
Χημεία Β-Γ Λυκ. 2
Άλγεβρα 2
ΣΥΝΟΛΟ 10
γ' λυκείου

Δωρεάν τα θερινά μαθήματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον γίνει εγγραφή και για το χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική λογοτεχνία 1
Μαθηματικά/Βιολογία 4
Φυσική 4
Χημεία 3
ΣΥΝΟΛΟ 14

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α' λυκείου

Δωρεάν παροχή του φροντιστηρίου μας 2 ώρες κάθε μήνα αφιερωμένες στην παραγωγή κειμένου και σε γλωσσικές ασκήσεις!

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Γραμματική-Συντακτικό 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ 14
β΄ λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά 3
Α.Ο.Θ. 1
Α.Ε.Π.Π. 1
Άλγεβρα 2
ΣΥΝΟΛΟ 10
γ' λυκείου

Δωρεάν τα θερινά μαθήματα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον γίνει εγγραφή και για το χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων

Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική λογοτεχνία 1
Μαθηματικά 4
Α.Ο.Θ. 2
Α.Ε.Π.Π. 2
ΣΥΝΟΛΟ 11

φροντιστήριο θεσσαλονίκηφροντιστήριο θεσσαλονίκηφροντιστήριο θεσσαλονίκηφροντιστήριο θεσσαλονίκηφροντιστήριο θεσσαλονίκη